10-05-2016 /

Åleanlægget EEL-Hatch indviet af minister

En udvidelse til 30 mio. kr. af Nordsøen Forskerpark er et skoleeksempel på, hvordan forskning og erhvervsliv kan gå hånd i hånd til gavn for begge parter.

En udvidelse til 30 mio. kr. af Nordsøen Forskerpark er et skoleeksempel på, hvordan forskning og erhvervsliv kan gå hånd i hånd til gavn for begge parter. Det var det gennemgående tema i de taler, der blev holdt ved indvielsen mandag af Eel-Hatch, skriver Hjørring ErhvervsCenter.


Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs bydes her velkommen af direktør Frits Köster, DTU Aqua, borgmester Arne Boelt, koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU og direktør Peter Høngaard Andersen, Innovationsfonden.


Innovationsfonden har finansieret halvdelen af projektet. Den anden halvdel er delt mellem Nordsøen og fire danske akvakultur-virksomheder.

Formålet med projektet Eel-Hatch (der betyder udklækning af ål) er at forske i ålens mystiske formering og samtidig skabe grundlag for en produktion af ål i akvakultur.

Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, der er leder af Eel-Hatch, er overbevist om, at det nok skal lykkes.

– Vi får ideelle forhold her i Hirtshals til at løse opgaven. Blandt andet med adgang til frisk saltvand fra Nordsøens havvands-ledning, siger Jonna Tomkiewicz.

Eel-Hatch bemandes med 6 – 10 forskere og samarbejdspartnere fra industrien lidt afhængigt af projektforløbet.