16-09-2016 /

Konference 15 september 2016: Nye rammer - ny vækst

Nordjysk Fiskerikommune Netværk inviterede alle interesserede til konference på Nordsøen Forskerpark den 15/9-2016.

Emnet for konferencen den 15/9-2016 var "Nye rammer - ny vækst - konference om vækst i fiskerisektoren".

Fiskebestandene er i bedring, og dansk fiskeri og fiskerikommunerne er rede til at skabe vækst i kystområderne. Det politiske lederskab, der skal gennemføre omstillingen til EU’s nye fiskeripolitik og sikre det langsigtede råvaregrundlag er nu afgørende.

Nordjysk Fiskerikommune Netværk ønskede med konferencen at fremme arbejdet for at dansk fiskeri, de mange fiskerihavne og kystsamfundene får det bedst mulige grundlag for at udvikle erhvervene og investere i fremtidens fiskeri.

Programmet for konferencen ses HER

Vækstteam Fisk, som repræsenterer alle erhverv med tilknytning til fiskeri og akvakultur udarbejdede i 2014 et oplæg til rammer for dansk fiskeri. Se oplægget HER.

Læs om Nordjysk Fiskerikommune Netværk HER.

Slutdokumentet fra konferencen kan ses HER.

Indlæg fra Danmarks Fiskeriforening PO kan ses HER.

Indlæg fra ICES kan ses HER.

Indlæg fra FF-Skagen kan ses HER.